Jakie konkretnie prawa należą się każdemu choremu w naszym kraju?

Posted on 25/05/2023 7:46am

Respektowanie praw pacjentów tyczy się wszystkich osób, które z racji swojego zawodu posiadają z nim jakikolwiek kontakt. Dotyczy to zarówno dyrekcji m.in. szpitala, doktorów czy też choćby m.
in. położnej.


W rzeczywistości każdy pacjent posiada swe uprawnienia, które są ustalone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie o finansowanych ze środków powszechnych czy usługach zdrowotnych. Są one także podane w ustawie o Prawach Pacjenta, a również w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej czy też przez Rzecznika Pacjenta. W ramach takich przepisów pacjent ma prawo do określonych świadczeń zdrowotnych, które będą odpowiadać współczesnej wiedzy medycznej. Ma więc prawo do wykorzystywania kompetentnej i opartej na zdrowotnych kryteriach opieki medycznej i listy osób oczekujących, oczywiście wyłącznie w sytuacji ograniczonej dostępności do usług medycznych. Poza tym każdy pacjent posiada prawo do drugiej opinii medycznej. Do najważniejszych praw zalicza się również prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych w sytuacji zaistnienia się zagrożenia dla życia albo zdrowia.


pacjent
Author: Ted Eytan
Source: http://www.flickr.com


W przypadku wystąpienia wątpliwości, pacjent ma prawo zażądać, żeby jego lekarz (lekarz garwolin) zaczerpnął porady innego specjalisty, lub nawet zwołał konsylium lekarzy, z kolei pielęgniarka albo położna zasięgnęła porady innej pielęgniarki albo położnej. Zarówno żądanie, jak i ewentualną odmowę trzeba odnotować w dokumentach medycznych. Naturalnie pacjent ma ponadto prawo do zapoznania się ze swoją dokumentacją medyczną.
Posiada także prawo do zapoznawania się z typem oraz zakresem usług zdrowotnych, które się go tyczą. Wszystkie dane powinny być przekazywane w prostej postaci, która będzie dla niego całkowicie przystępna.

Tags: porady, szpital, prawo, wiek, zakład