Najważniejsze informacje o badaniach nieinwazyjnych, na jakich zasadach działają badania ultradźwiękami

Posted on 02/02/2018 2:41pm

Bezpieczeństwo i niezawodność rozmaitych konstrukcji, maszyn i urządzeń są obecnie niezwykle wysoko stawiane. Dlatego też zachodzi niekiedy potrzeba szczegółowego zbadania, jaki stan prezentują dane elementy, czy nie będą się w nich pojawiać na nich różnego rodzaju defekty i uszkodzenia. Pewną ich część można będzie wykryć nawet po szybkim przeglądzie, lecz wiele będzie takich, że są niezauważalne, ponieważ są na przykład ukryte pod lakierem.


sprzęt do badań
Author: Steven Depolo
Source: http://www.flickr.com
Dodatkowo przy działających maszynach dodatkową trudnością jest to, że takie badania nie mogą nic uszkodzić. Dlatego też coraz popularniejsze w wielu branżach stają się badania nieniszczące, które wykorzystują rozmaite techniki, w żaden sposób nie zmieniające badanych elementów. Ich możliwości są coraz większe, także z tego powodu, że mierniki są coraz nowocześniejsze i bardziej dokładne. Nieniszczące badania często wykorzystują zjawiska magnetyczne, jeśli chodzi o nie można ich używać jedynie do metali, a także promieniowanie i ultradźwięki.

Badania ultradźwiękowe wykorzystują odpowiedniej długości fale, które są wprowadzone do kontrolowanego obiektu za pomocą specjalnych urządzeń. Zależnie od rodzaju badanego materiału fale te różne długości, na przykład różnych stopów stali będzie to przedział 0,5-25 MHz. Podczas badań fala ultradźwiękowa zostaje wprowadzona do materiału za pomocą głowicy jako krótki impuls. System detektora wychwytuje sygnał wychodzący z elementu, który się bada i poddaje go analizie.


Wszelakie zaburzenia materiału powodują zmianę sygnału, i jego odpowiednia interpretacja pozwoli na wykrycie danego uszkodzenia. Metoda ta szczególnie będzie się sprawdzać podczas wykrywania nieciągłości materiału, na przykład różnych pęknięć czy wżerów. Urządzenia stosujące tę metodę są dostępne w rozmaitych konfiguracjach. Na rynku można spotkać nieduże, przenośne detektory, które pozwalają na badania terenowe, jak również zaawansowane urządzenia do użycia w zaawansowanych laboratoriach przemysłowych.

Tags: bezpieczeństwo, metoda, fale, techniki