leczene

piecza nad dogorywającymi bliskimi

Posted on 28/03/2023 10:47am
pielęgniarki, hospicja
Author: Eric The Fish
Source: http://www.flickr.com
Troska paliatywna mieści opiekę nad ciężko chorymi, przez zastosowanie kuracji znieczulającej, aby usprawnić ich jakość życia w ostatnim okresie choroby.

Pacjent nie ponosi żadnych kosztów za świadczenia zdrowotne udzielane w ochronie paliatywnej.
Opieka paliatywna w domu chorego jest często dla niego najlepszym wyjściem.
Read more >>

Opieka nad odchodzącymi bliskimi

Posted on 06/01/2023 7:28am
Pacjent i pielęgniarka w szpitalu
Author: Eric The Fish
Source: http://www.flickr.com
Opieka paliatywna obejmuje opiekę nad ciężko chorymi, poprzez przeznaczenie terapii znieczulającej, ażeby usprawnić ich jakość życia w ostatnim okresie choroby.

Chory nie ponosi żadnych kosztów za świadczenia lecznicze użyczane w ochronie paliatywnej.
Opieka paliatywna w domu chorego jest niejednokrotnie dla niego najlepszym wyjściem.
Read more >>